Consultanta Imobiliara

ALLIANCE INTERNATIONAL imob este o societate de intermedieri imobiliare cu o vasta experienta in domeniul imobiliar oferind clientilor servicii de calitate.

La noi beneficiati de consultanta imobiliara gratuita si bazata pe buna cunoastere a pietei; consultanta in vederea unui credit ipotecar sau prin programul prima casa , prin orice banca din Romania.

Taxe/impozite la vanzare/cumparare/inchiriere

1. TAXELE LA VANZAREA UNUI IMOBIL

Pentru o proprietate dobandita cu mai mult de trei ani in urma 2% pana la 44.000 Euro + 1% din ce depaseste aceasta suma
Pentru o proprietate dobandita cu mai putin de trei ani in urma 3% pana la 44.000 Euro + 2% din ce depaseste aceasta suma

NOTA: In cazul in care sunt mai multi proprietari, pretul imobilului se imparte intre acestia conform cotelor mentionate in actul de proprietate, iar procentele de taxare mentionate in tabelul de mai sus se aplica sumei cuvenite fiecarui proprietar.

Taxa se plateste la notarul public inainte de primirea contractului de vanzare autentificat.

2. TAXELE LA CUMPARAREA UNUI IMOBIL

Calculator taxe (CLICK AICI )

3. IMPOZITUL LA INCHIRIEREA UNUI IMOBIL 2014

 

Adrese utile:

OBTINEREA EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA

                                                    BIROURILE DE CARTE FUNCIARA 

 

Adresa

Telefon

 Sector 1

 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3

 021/3145119

 Sector 2

 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3

 021/3120259

 Sector 3

 Bd. Expozitiei nr. 1A

 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129

 Sector 4

 Bd. Expozitiei nr. 1A

 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129

 Sector 5

 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3

 021/3145126; 021/3120205

 Sector 6

 Bd. Expozitiei nr. 1A

 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129

xtrasul de carte funciara se elibereaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) si este un document standard ce cuprinde informatii referitoare la identificarea (adresa, cartea funciara si nr. cadastral) si descrierea (nr. de camere, suprafata etc.) imobilului, la titularul dreptului de proprietate si la eventualele sarcini existente asupra imobilului (litigiu, uzufruct, ipoteca etc.)

Extrasul de carte funciara este de doua tipuri: - pentru informare

                                                                                      - de autentificare

Extrasul de carte funciara pentru informare poate fi luat de orice persoana interesata sa stie situatia juridica a imobilului.

Extrasul de carte funciara de autentificare poate fi luat numai de catre notarul public in baza cererii scrise a proprietarului.

 

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

        DIRECTIILE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sector

Adresa

Telefon

 Sector 1

 Str. Piata Amzei nr. 13 

 021/311.91.07

 Sector 2

 Bd. Garii Obor nr. 10

 021/252.84.09

 Sector 3

 Str. L. Patrascanu nr. 3-5 

 021/341.17.60

 Sector 4

 Sos Oltenitei nr. 37-39 

 021/332.64.89

 Sector 5

 Bd. Natiunile Unite nr. 3-5 

 021/336.32.35

 Sector 6

 Drumul Taberei nr.18

 021/318.01.48

Certificatul de atestare fiscala este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca taxele pentru imobil sunt achitate la zi si ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi. Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietarii trebuie sa prezinte notarului public certificate de atestare fiscala.

Actele necesare eliberarii certificatului fiscal sunt: cerere tip, actul de identitate (original si cotie)

Mai puteti avea nevoie, dupa caz, si de: certificat de mostenitor, certificat de deces, certificat de nastere, certificat de casatorie, sentinta de divort (toate in original si copie) 

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Directia de Taxe si Impozite a primariei de sector personal proprietarului. In situatia in care acesta nu se poate prezenta, certificatul poate fi luat de un reprezentant legal al sau pe baza de procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva sau de catre autoritatile statului in care locuiesc si apostilata conform Conventiei de la Geneva.

Certificatul de atestare fiscala este valabil doar in luna in care a fost emis.

EFECTUAREA CADASTRULUI SI A INTABULARII

Cadastrul este operatiunea tehnica si juridica prin care se realizeaza identificarea, reprezentarea pe harti si planuri si inregistrarea tuturor imobilelor.

Intabularea este operatiunea prin care, dupa efectuarea cadastrului, toate actele si faptele juridice referitoare la imobile sunt verificate si inscrise intr-un registru special de evidenta (Carte Funciara)

Conform legii, orice operatiune de instrainare a unui imobil presupune efectuarea in prealabil a cadastrului si intabularii.

Cadasrtul si intabularea se fac numai de catre experti cadastral autorizati. In acest sens va recomandam urmatoarele persoane: 

Persoana de contact: cereti detalii in agentie

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA       

Prin certificat de performanta energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic atestat, care prezinta, in mod sintetic si standardizat performanta energetica a cladirii sau apartamentului. Acest certificat este necesar, conform Legii 372/ 2005, la semnarea contractului de vanzare a unei cladiri sau apartament. 

Persoana de contact: cereti detalii in agentie

 

Asigurarea obligatorie:

Incepand cu anul 2010 toate locuintele trebuie sa aiba o asigurare obligatorie impotriva dezastrelor naturale (prin legea 260/2008). Chiar daca ai deja o asigurare de locuinta vei fi obligat sa o inchei si pe cea obligatorie. Cei care nu doresc sa incheie asigurarea vor fi sanctionati cu o amenda cuprinsa intre 100 si 500 de lei. Persoana de contact: cereti detalii in agentie